LEIF HÄGGMARK
Leif har de senaste 25 åren, arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling, både i linjechefsroller och som konsult. Affärsutvecklingsfrågorna har oftast handlat om att stötta små- och medelstora företag i att utveckla sina affärer, produkter och tjänster.
Han har arbetat med verksamhetsutveckling både på projektnivå och företagsnivå ,
t.ex. fungerat som kvalitetsingenjör i projekt, arbetat som kvalitetschef och infört förbättringsprogram på företagsnivå.

0910–54 340, 070–606 23 25, leif.haggmark@acuerdo.se
CV LinkedIn

JAN PETTERSSON
Jan arbetar med uppdrag inom projektledning och verksamhetsutveckling och har har även erfarenhet från systemutveckling i både tekniska och administrativa miljöer samt lång erfarenhet från linjechefsbefattningar och affärsansvar.

070 – 242 68 04, jan.pettersson@acuerdo.se
CV LinkedIn
 

MARIE NOLIN
Marie arbetar med uppdrag inom marknadskommunikation och projektledning och har erfarenhet från befattningar som personal-, sälj- och marknadsansvarig på SMF företag. Maries bakgrund innefattar en Magister i Internationell ekonomi med  fransk språkinriktning från Linköpings universitet, en fil kand i Psykologi från Göteborgs universitet och ett års studier i Internationell marknadsföring på L'Ecole Supérieure de Commerce International, Fontainebleau, Frankrike. 

072 – 526 20 70, marie.nolin@acuerdo.se
CV LinkedIn

ANNIKA SVENSSON
Annika arbetar med uppdrag inom affärsutveckling, projektledning och företagsutveckling. Hennes bakgrund innefattar en civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi från Luleå Tekniska Universitet. Annika har ca 25 års erfarenhet från ledande roller inom affärsutveckling, företagsledning, produktutveckling, projektledning och försäljning, såväl inom Sverige som internationellt, från både produktägande bolag och företag i konsultbranschen.

070-591 04 23, annika.svensson@acuerdo.se
CV LinkedIn

LISETTE EDGARSSON
Lisette har lång internationell erfarenhet av bland annat hårdvarudesign med tillverkning
och har arbetat inom upphandling, leverantörskvalitet, lager och logistik och strategisk leverantörshantering, inklusive övergripande operativt ansvar för globalt kända ECM-leverantörer samt mindre leverantörer. Hon har även erfaren och kompetens av implementation av ERP-program, konfigurationshantering och produktlivscykelhantering samt är erfaren och kompetent internrevisor för ISO9001.

Lisettes expertis ligger i att analysera, utveckla och genomföra nya processer som syftar till att optimera operativa prestanda och kostnader, åtadkomma ständiga förbättringar, uppnå kundnöjdhet samt öka organisationers kvalitet och effektivitet i samarbete med tvärfunktionella och geografiskt spridda organisationsgrupper.

070-247 85 28, lisette.edgarsson@acuerdo.se
CV LinkedIn

MATS HALLEFORS
Mats har efter mer än 15 års arbete på Ericsson/Ascom skaffat sig en gedigen erfarenhet inom områdena verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. Han är övertygad om att denna kompetens är användbar inom de flesta branscher, inte bara för IT och Telekom. Varje företag och organisation behöver på ett likartat sätt ständigt utveckla och säkra sin interna verksamhet för att tillfredsställa sina kunder, anställda och uppdragsgivare.
Mats har just nu en heltidstjänst på Boliden Mineral AB och är därmed inte tillgänglig för uppdrag inom Acuerdo.

070 – 337 72 69, mats.hallefors@acuerdo.se
CV LinkedIn